Учредитель Министерство культуры Республики Крым

Къурбан байрам

Мусульман дюньясынынъ эсас байрамлары бу – Ораза ве Къурбан байрамыдыр. Бу сене Къурбан байрамы июльнинъ 20 кунюне келе (салы). Аньаневий Къурбан байрамы Къырымда насыл кечириле?! Эр бир къоранта алы вазиетине коре, эльбетте Къурбан чала. Къурбан этини учьке болюп мухтаджларгъа таныш-билишине, сой-сопуна даркъата. Эсли башлы инсанларны байрамнен хайырлап, мукъаддес къолларыны опелер. Кимер койлерде джемаат ичюн Къурбан чалып, койдешлер койнинъ ортасында чокъракъ башында топланып къазанлар асып ашлар пиширип бирликте Къурбан байрамыны кечирелер.

Имкяны олгъан инсанлар исе омюр билля арз эткен борджуны эда эте ве мукъкаддес Мекке-Мединеге барып мусульман борджуны эда эте. Борджуны эда этип кельген сонъ таныш-билиш, дост-эшь онъа «хош кельдиге» баралар ве кетирильген мубарек «зем-зем» сувуны ютум-ютум ичип Юдже Аллахтан сагълыкъ-селяметлик, бахт- сеадет, хасталаргъа шифалар сорайлар ве аджджылыкъ борджуны эда этмеге дувалар этелер. Къурбан байрамы дёрт кунь девам эте.

Къурбан байрамынъыз хайырлы олсун! Аллах япкъан ибадетлеринъизни къабул этсин! Мубарек мусульман борджунъызны эда этмеге Аллах ярдымджы олсун. Берекетлер софранъыздан эксильмесин! Ташсын тёкюльмесин, артсын эксильмесин!

Айше Меметова, Къырымтатар медений-тарихий мирас музейининъ ильмий хадими.

RU   QT
Обратная связь